Posts

Showing posts from December, 2009

കുഞ്ഞി പാത്തു

അതാണ്‌ ആ പാറകെട്ടുകള്‍ കുറുക്കന്റെ ഗുഹ !!
റബ്ബര്‍ മരങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ കുന്നിന്‍ ചെരുവില്‍ പുറത്തേക്കു തള്ളി നില്‍പ്പാണ് നീളത്തില്‍ കുറുകെ രണ്ടു വലിയ പാറക്കല്ലുകള്‍. അതിനിയില്‍ ഒരു വിടവുണ്ട്‌. വിടവിലൂടെ ചെന്നാല്‍ അകത്തേക്ക് ഇരുണ്ട ഭവനം.
അവിടെ  അതിനടുത്തു   കാണാം കുഞ്ഞിപാത്തുവിനെ. വിടവിനിടയിലൂടെ   ഗുഹയിലീക്ക് കണ്ണും നട്ട്.
കുറുക്കനെ കാണാന്‍ !!
വെളുപ്പാന്‍ കാലത്ത് ചെന്നാല്‍ കുറുക്കനെ കാണാം എന്നാണ് അങ്ങേ കുഴിയിലെ മമ്മൂസ പറഞ്ഞത്.അങ്ങനെയാണ് പാത്തു  ജമീലാതക്കൊപ്പം കുടിയതു.വെളുപ്പിനെ പരിസരത്തെ വീടുകളില്‍ പാല് കൊടുക്കാന്‍.പച്ച പാലിന്റെ മണം അവള്‍ക്കു പിടിക്കില്ല.ഓക്കാനം വരും. എങ്കിലും എന്നും അവളുണര്‍ന്നു ജമീലാതക്കൊപ്പം.
കുഞ്ഞി പാതൂനു കുറുക്കനെ കാണണം!!
ഇസ്ക്കൂല് യാത്രകള്‍ പലതും മരങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ ഉടക്കി നിന്നു.ഉച്ചകഞ്ഞി നിവേദിച്ചു  പോലും പാത്തു കാത്തിരുന്നു. രാവും പകലും. വൈകുന്നേരങ്ങളില്‍ കുട്ടികള്‍ കുട്ടത്തോടെ സൈക്കിള്‍ സവാരിക്കിറങ്ങും.ബഹളം വെച്ച് ഓടിക്കളിക്കും .പേരയിലും പറങ്ങ്കി മരങ്ങള്ളിലും ചാടി മറഞ്ഞു റബ്ബര്‍ മരക്കൂട്ടതിലേക്കു അവര്‍ സൈക്കിളുമായി വരും.പാത്തു എന്നും അവരെ കാണും.അവരില്‍ ചിലര്‍ കുറുക്…

Ladder to the second storey

Half a dozen wooden bars
Ladder to the second storey


Couple of steps slither by
Broken knees seldom hurt.


Later
Steel bars….. Rotten bars
A mock trail


Somewhere up the way down
Bars crack
To strands
Here and there
You stare no where


It’s the second storey, they say.


Just two floors up
but
Suspended in the air.


You race
but
Move not


You swirl


Snatched
Squeeze
Thrown away


Three floors up
and
Five floors down


You lounge and look for the night sky


But, you
stare at the first floor
Tilt your head for the barren walls
Close your eyes for the dry patch lands


Roll over
Face down
Smell the earth below the foundation
hold your breath


You wait for the ladder
Steps 1 2 and 3

പ്രണയ മണം

അടുക്കളയില്‍ വെന്തുരുകുന്ന  ചിക്കന്‍ കറിക്ക്
ഒരു പ്രണയ മണം


കോഴി ഫാം ലെ പ്രണയം !!


രാത്രി സ്വപ്നങ്ങളുടെ പ്രഭാത സവാരിക്കിടയില്‍ പിടിവീണതാവാം...
കൂട്ടുകാരന് നോക്കി നില്‍ക്കുന്നു...


രണ്ടു കിലോ കോഴിയില്‍ മൂന്നു കാലുകള്‍
ഒരു കാല്‍ തിരിഞ്ഞോടിയോ !!


KEPCO പ്രണയ നിശ്വാസങ്ങളുടെ നീരാവിക്ക്
കറി മസാലകള്‍ കൊണ്ടൊരു പുണ്യാഹം !


വാല്‍ കഷണം -
അടുക്കളയില്‍ ചേട്ടത്തി --
"KEPCO കോഴികള്‍ക്ക് രക്തക്കറ ഇല്ല....
വൃത്തിയായി ഒരുക്കികിട്ടും "


ആത്മഗതം --
ജീവച്ഛവം ശവം !!
പ്രണയമോഴിഞ്ഞ ധമനി .

Change the vowel to make a new word!!

Change the vowel to make a new word
Says the kg teacher to my little boy…
Vowels change And So do words
Hat and hut Cut and cat

Why alone vowels ? Let it all topple over
Why a change between borders? Let him make a new word order.
Tah and tac Utc and uht
Long live the vocabulary…!!
Why limit them down to a cross word puzzle? Two blocks right and four blocks down Letters packed and couriered Laid down bare and called a word
Lets go up and left Mix them, smash them Heat them Shape them Re shape, re re shape Jumble it over and over Over over and over And make new worl/ds
Vpa  mmuummm agaim a mmmmuuu And back to vpa..!!


Snippets from FB- Transparency is Sin

1)
Posters on an island
Islandsare half baked flour beds
where you sew in townships of late wisdom.

You sketch seasons, on them
Spring, summer and autumn,
and paste them on those designer walls.

Evenings have become so clichéd
that I no more see sunsets in my coffee mug.
You smoke out, Or is it me?
over written scripts of type set nothings.

The streets that I walked through,
last night
had by lanes of culinary shops,
spice hunts.
Colors of you and me,
across grey stone pathways.

2)
I
I won’t burn in love,
Or be cellars of Persian wine.
Wilderness has lost its exotic greens
To pale yellow sandbanks sane.
You displace cannibal weeds
And I miss my mermaid yearn.

II
Lost my way,
I would rather say,
In those sunflower islands
I saw on his lips
As he smiled that day
Quite far away
In that candlelit darkness
Of a screen less theatre.

3) I won’t speak of your bindi
That sweats and form
upright reddish waterfall sketches,
To the left or right
On your forehead

That male god,
Arrogant, adamant and wha…